Home > Lady Li
Tipovi vaspitača

Tipovi vaspitača prema autoritetu

Tipovi vaspitača prema autoritetu se klasifikuju na osnovu toga kako su raspoređena prava i dužnosti između vaspitača i dece.Prema autoritetu, postoje tri tipa vaspitača:autoritarni (militarni) tipanarhični (permisivni)autoritativni (demokratski)Autoritarni tipovi vaspitačaAutoritarni tip vaspitača može se lako prepoznati po tome

Read More