Home > Predškolarci > Organizacija i raspored života

Organizacija i raspored života

organizacija i raspored života dece

Vremenskim rasporedom, tj. režimom dana, određuje se struktura i ritam dnevnih aktivnosti dece i vaspitača. On predstavlja elastičan okvir koji omogućava dobru organizaciju vremena i aktivnosti, koji je, naravno, prilagođen karakteristikama i individualnim potrebama i mogućnostima dece.

Elementi režima dana su:

 • samostalne (slobodne) aktivnosti po dečjem izboru
 • usmerene aktivnosti
 • kombinovane aktivnosti koje se mogu obavljati u prostorijama za boravak ili otvorenom prostoru
 • jutarnje telesne vežbe
 • rekreativne pauze
 • vreme za zadovoljenje higijenskih i fizioloških potreba
 • obroci
 • spavanje

Na šta obratiti pažnju u organizaciji i raspoređivanju života dece ranog uzrasta?

Poznato je da se dete razvija prema sopstvenim zakonitostima i da njegovo podvrgavanje načinu i ritmu življenja koji više odgovara odraslima, remeti njegov prirodni ritam i zadovoljenje potreba. Zbog toga, čitava organizacija i raspored života dece treba da se zasnivaju više na potrebama dece, nego na pogodnostima za roditelje i vaspitače. Time se poštuju načela vaspitanja. Takođe, kada je u pitanju vremenski raspored, treba voditi računa da sa ostvarivanjem postavljenih vaspitno-obrazovnih ciljeva ne treba žuriti po cenu površnosti, jer svrha rada vaspitača nije toliko postizanje određenih rezultata u propisanom roku, koliko intenziviranje dečje aktivnosti.

Prilikom usklađivanja ritma življenja sa potrebama dece, treba voditi računa o pravilnom smenjivanju raznih vrsta aktivnosti u prostorijama za boravak i na otvorenom vazduhu, aktivnosti u kojima ima kretanja i sedećih aktivnosti, intenzivnog naprezanja i opuštanja, aktivnog odmora i spavanja. Ovako sproveden ritam življenja sa uzrastom i razvojem dece treba da se menja i prilagođava. Ono na šta vaspitači treba uvek da obraćaju pažnju je da aktivnost dece i radnje namirenja dece treba da se vezuju u jedan kontinuirani lanac.

Pri određivanju ritma aktivnosti, osim uzrasta, neophodno je uzimati u obzir i individualne osobenosti dece i njihovo zdravstveno stanje. Deca sa povećanom napetošću nervnog sistema i deca sa zdravstvenim problemima više energije troše i brže se umaraju, te im je potrebno da se vreme odmora i sna produži, a aktivnosti treba da budu tako organizovane da ih ne iscrpljuju previše, ali da, pri tome, deca ne budu ni suviše pasivna.

Veliki značaj pri uspostavljanju ritma življenja, posebno u prvim mesecima života, ima doslednost u smenjivanju hranjenja, sna i budnosti. To znači da uspostavljen ritam življenja kod svakog pojedinog deteta treba poštovati. Svaka veća nedoslednost negativno će se odraziti na nervni sistem deteta i razvoj njegove ličnosti.

Organizacija i raspored života dece i njen značaj

Pravilna organizacija i raspored života dece ranog uzrasta ima veliki značaj u dečjim ustanovama. Pravilno uspostavljen ritam življenja treba da doprinese:

 • jačanju i zaštiti dečjeg organizma;
 • optimalnom fizičkom razvoju;
 • usvajanju odgovarajućih navika;
 • formiranju zadovoljnog deteta;

Pravilno uspostavljen ritam življenja, koji se dosledno sprovodi, dovešće do toga da će deca biti aktivna sve vreme budnosti, biće staložena i uravnotežena. Značajno je i da se poznaju socijalno – kulturni uslovi života porodice u kojoj dete boravi i da se usaglasi ritam življenja u porodici i u predškolskoj ustanovi.

print

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

3 × four =