Home > Bebe
a baby read a book

Kognitivni razvoj beba

Da bi pomogli svojim bebama da maksimalno razviju svoju inteligenciju, trebalo bi da se svaki roditelj upozna sa karakteristikama kognitivnog razvoja u ovom najmlađem dobu. Inače, bebe podstiču svoj intelektualni razvoj praktičnim radnjama u prvim godinama života.

Read More