Home > Test > Test afektivne vezanosti

Test afektivne vezanosti

Kakav je vaš stil bliskosti sa drugima?

Kakav je vaš stil vezanosti za druge ljude? Da li se plašite veze sa drugim ljudima ili se vezujete prebrzo i lako?

Da biste otkrili odgovor, uradite ovaj test afektivne vezanosti. To će vam pomoći da bolje razumete sebe i svoje interakcije sa drugima.

Koji sve stilovi privrženosti postoje?

Prema teoriji privrženosti Džon Bolbija, vezanost je sistem ponašanja koji se definiše kao traženje i održavanje bliskosti sa drugom osobom. Stoga, stil privrženosti znači način traženja i održavanja bliskosti sa drugom osobom.

U psihološkoj literaturi postoje četiri stila vezanosti: sigurna, izbegavajuća, ambivalentna i neorganizovana. Ovi stilovi imaju dve dimenzije:

  1. anksioznost (negativni model sebe) i
  2. izbegavanje (negativan model drugih).

Samo jedan od ova četiri stila vezanosti preovlađuje u svakom od nas. Koji stil privrženosti je karakterističan za vas zavisi pre svega od vašeg odnosa sa bliskim ljudima u vašem najranijem detinjstvu. Da biste otkrili svoj stil privrženosti i dobili savet o tome, trebalo bi da uradite ovaj jednostavan test.

Kako koristiti test afektivne vezanosti?

Test je veoma jednostavan. Samo obeležite tekst koji vas najviše opisuje da biste dobili rezultat.

print
1.Obeležite tekst koji vas najbolje opisuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eight + twelve =