Home > Predškolarci > Osnovne i ostale dečje ustanove

Osnovne i ostale dečje ustanove

ustanove za decu

Osnovne ustanove

Ustanove za primarnu zdravstvenu zaštitu su domovi zdravlja koji se nalaze u svakoj opštini. Oni u svom sastavu imaju brojne jedinice: dečji i školski dispanzeri i savetovališta, dispanzeri i savetovališta za žene, dispanzeri medicine rada, ambulante za odrasle, apoteka, laboratorije, higijensko – epidemiološke službe.

Osnovni princip rada u domovima zdravlja je dispanzerski sistem rada.

Osnovna ustanova za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

Osnovna ustanova za zdravstvenu zaštitu dece i omladine je dečiji dispanzer sa savetovalištem za decu i školski dispanzer. U zavisnosti u kojoj opštini se nalaze, ovi dispanzeri mogu biti samostalne ustanove ili zajedno sa dispanzerom za žene uključeni u Centar za zaštitu majke i deteta.

Dečiji i školski dispanzeri imaju jedinstvene zadatke:

  • da obezbede vanbolničke vidove zdravstvene zaštite dece;
  • da prate i proučavaju zdravstveno stanje, higijenske prilike i uslove života;
  • da sprovode mere za zdravstvenu zaštitu odojčadi, predškolske i školske dece;
  • da sprovode mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i lečenje zaraznih obolenja;
  • da sprovode mere za sprečavanje oboljenja usta i zuba i obavljaju lečenje;
  • da obavljaju patronažne dužnosti i rade na zdravstvenom vaspitanju

Posebne oblike zdravstvene zaštite majke i deteta pružaju ustanove za zdravu i bolesnu decu:

  • za zdravu decu – dečje jasle, ustanove za dnevni boravak dece, ustanove za smeštaj i zbrinjavanje dece i omladine, kao i za zbrinjavanje vaspitno zapuštene dece i omladine
  • za bolesnu decu – dečja odeljenja opštih i specijalnih bolnica, specijalne dečije bolnice, opšte dečije bolnice i klinike.

Ostale ustanove

Domovi za odojčad i malu decu

Ustanove (domovi) za odojčad i malu decu formiraju se u većim gradskim centrima. Njihov zadatak je da obezbeđuju celokupnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu deci bez roditeljskog staranja ili decu čiji roditelji iz bilo kog razloga nisu u stanju da im obezbede elementarne uslove za život. Prema nameni ove ustanove socijalne zaštite u kojima se ostvaruje i vaspitno – obrazovna delatnosti, mogu podeliti se na:

  • domove koji omogućavaju trajni smeštaj dece (deca bez roditelja) i
  • domove koji smeštaju decu koja su povremeno lišena roditeljskog staranja (zbog brige za njihov pravilan rast i razvoj).

U dečijim domovima rade vaspitači, socijalni radnici, specijalni pedagozi koji se brinu za ostvarivanje vaspitno – obrazovnih zadataka i lekari i medicinske sestre koje preuzimaju brigu o zdravstvenom stanju predškolske dece.

Letovališta

Letovališta omogućavaju deci da provedu izvesno vreme (10 do 15 dana) u predelima koji imaju posebno povoljne klimatske uslove. Višednevni odmor se provodi u planinskim ili morskim predelima, što zavisi od zdravstvenih potreba dece. O boravku dece u letovalištu stara se tim stručnjaka raznih profila, koji uključuje pedagoga, psihologa, lekara, vaspitače, stručnjaci za fizičko vaspitanje…. Boravak je dobro isplaniran i ima određeni režim, sličan režimu koji se sprovodi u predškolskim ustanovama, osim što se naglasak stavlja na aktivnosti na otvorenom prostoru i fizičko vaspitanje.

print

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

five × three =