Home > Test > Kom tipu roditelja pripadate?

Kom tipu roditelja pripadate?

U pedagoškoj literaturi, postoje tri tipa roditelja prema autoritetu:

  • autoritativni roditelji,
  • autoritarni roditelji i
  • popustljivi roditelji.

Pomenuta tipologija se stvara prema tome kako roditelji i njihova deca raspoređuju prava i dužnosti između sebe.

Autoritarni roditelji imaju sva prava. Njihova deca samo moraju da se povinuju obavezama koje roditelji definišu. Nasuprot tome, popustljivi roditelji obavljaju sve dužnosti i daju sva prava deci. Treći tip, autoritativni roditelji, stvaraju ravnotežu između prava i dužnosti prema sposobnostima dece i njih samih.

Ako želite da unapredite svoje roditeljske veštine, prvo morate da znate koji ste tip roditelja. Da li ste previše strogi ili možda previše popustljivi? Koji tip roditelja treba da budete? Test koji sledi pomoćiće vam da pronađete odgovore na ta pitanja.

Community Verified icon

 

print
1.Vaše dete odlazi u krevet na spavanje:

1 out of 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − 17 =