Home > Predškolarci > Dnevna trijaža. Sistematski pregledi

Dnevna trijaža. Sistematski pregledi

dnevna trijaža

Dnevna trijaža

Dnevna trijaža se obavlja svakodnevno i obavlja je vaspitač prilikom dolaska deteta u jaslice/vrtić, uz obavezno prisustvo zakonskih staratelja od kojih uzima podatke o zdravstvenom stanju deteta.

U opštoj proceni zdravstvenog stanja deteta, koje vrši vaspitač prilikom svakodnevnog prijema, potrebni su odgovarajući uslovi, u protivnom takva procedura bila bi formalna. Potrebno je obezbediti dobru osvetljenost prostorije gde se vrši prijem deteta i izbegavati gužvu pri prijemu, jer najveći broj roditelja dovodi decu u isto vreme.

Dnevna trijaža obuhvata proveravanje spoljašnjeg izgleda deteta od glave do pete, kako je dete obučeno u odnosu na spoljašnju temperaturu i vremenske uslove, uvid u ličnu higijenu deteta (kosa, ruke, čula), pregled kože, sluzokože grla, merenje telesne temperature po potrebi.

Zdravo dete je lako proceniti i prepoznati. Ono je vedro, raspoloženo, lako uspostavlja kontakt, izgled kože je normalan, disanje bez smetnji i napora. Za razliku od zdravog deteta, bolesno dete je izmenjenog raspoloženja, plačljivo, odbija saradnju, opšti izgled je izmenjen kao i izgled lica, koji je bolan i potišten, koža i vidljive sluzokože su promenjeni.

Ukoliko vaspitač primeti da dete pokazuje neke znake malaksalosti ili bolesti, roditelji ne ostavljaju dete u kolektiv i vaspitač treba da ih posavetuje da posete lekara. Ukoliko se zdravstveno stanje deteta promeni (pogorša) u toku boravka u vrtiću, vaspitač je u obavezi da obavesti jednog od roditelja o toj promeni i, po potrebi, da posavetuje roditelja da što pre dođe po dete da bi ga blagovremeno odveli kod lekara. U međuvremenu, vaspitač je u obavezi da primeni odgovarajuće mere lečenja, i po dolasku roditelja da ih obavesti o merama koje je preduzela.

Sistematski pregledi

Lekari pedijatari iz doma zdravlja koji obilaze predškolske ustanove nekoliko puta u toku meseca u obavezi su da obave sistematske preglede dece dva puta u toku godine. Ovi organizovani sistematski pregledi u vrtićima obezbeđuju praćenje fizičkog i psihičkog rasta i razvoja, kao i rano otkrivanje bilo kakvih promena i poremećaja u zdravstvenom stanju kod dece.

Lekari, odnosno, dom zdravlja sistematske preglede planira i zakazuje u dogovoru sa odgovornim licima u predškolskoj ustanovi. U zdravstvenom kartonu, na strani koja je predviđena za sistematske preglede, medicinska sestra upisuje datum sistematskog pregleda, meri težinu i visinu deteta, a lekar vrši procenu:

  • uhranjenosti;
  • stanja po sistemima organa u organizmu;
  • stanja čula;
  • psihomotornog razvoja deteta;
  • O obavljenom sistematskom pregledu, lekar u saradnji sa medicinskom sestrom mora da sastavi izveštaj koji se šalje upravi predškolske uprave i dečijem dispanzeru.

Bitno je da se o sistematskom pregledu obaveste roditelji, putem informacija na oglasnoj tabli u vrtićima ili preko roditeljskih sastanaka. Takođe, bilo bi dobro da vaspitač psihički pripremi decu za sistematski pregled. Psihička priprema dece za sistematski pregled je veoma bitna jer deca uglavnom imaju strah od lekara. Bitno je da vaspitač objasni deci ko dolazi, šta će da se dešava i da ih uveri da sve vreme biti prisutan jer to uliva poverenje deci.

print

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

1 + 16 =