Home > Bebe > Kognitivni razvoj beba

Kognitivni razvoj beba

a baby read a book

Da bi pomogli svojim bebama da maksimalno razviju svoju inteligenciju, trebalo bi da se svaki roditelj upozna sa karakteristikama kognitivnog razvoja u ovom najmlađem dobu. Inače, bebe podstiču svoj intelektualni razvoj praktičnim radnjama u prvim godinama života. Razmišljanje zasnovano na praktičnim akcijama naziva se konkretno mišljenje.

Kognitivni razvoj beba od rođenja do 5 meseci starosti

Do 2 meseca starosti, bebe obraćaju pažnju na sve što se dešava oko njih, a pre svega na lica njihovih roditelja. Inače, bebe su sposobne da prepoznaju majčine glasove odmah po rođenju, što znači da pamćenje počinje da se razvija kod beba još dok su u materici.

Od 2 meseca starosti, bebe ne reaguju samo na majčin glas, već okreću glave ka izvorima različitih zvukova. One sada počinju da obraćaju pažnju i na sve stvari koje se kreću. Zato su za bebe na ovom uzrastu zanimljive igračke koje vise preko krevetića, kreću se u krug i zveckaju.

Pravite buku zvečkom sa svih strana i obratite pažnju da li beba okreće glavu prema zvečki. Ako se okrene, beba prepoznaje izvor buke i sada je pravo vreme da ponovite tu funkcionalnu igru kako biste podstakli bebin intelektualni razvoj, percepciju, motoriku i inteligenciju.

Od 3. meseca starosti, bebe počinju da pamte redosled događaja ili da povezuju određene aktivnosti. Na primer, ako svakog dana uspavate bebu posle kupanja, beba će znati da posle kupanja treba da spava. Naravno, ako ne organizujete aktivnosti svoje bebe po nekom rasporedu, ova sposobnost bebe neće biti podstaknuta. Zbog toga su određeni rituali u organizaciji života bebe veoma važni za stvaranje pozitivnih navika i održavanja bebinog mentalnog zdravlja. Naravno, ovi rituali uvek treba da prate potrebe deteta.

Kognitivni razvoj beba na uzrastu od 5 do 8 meseci

Od 5. meseca života, bebe počinju da stavljaju različite predmete u usta. Roditelji obično zabranjuju bebama da to rade jer se plaše zdravstvenih komplikacija zbog nečistoća. Međutim, sprečavanjem beba da stavljaju predmete u usta, narušava se njihov kognitivni razvoj jer bebe na taj način zapravo uče o ukusu, snazi, materijalu i funkciji predmeta. Važno je samo da se bebi ne daju sitne stvari koje može da proguta.

Manipulišući objektima, bebe razvijaju percepciju i počinju da dobijaju novu funkciju. Ta nova funkcija je otkrivanje malih detalja. Počinju da obraćaju pažnju na dugmad očeve košulje, mamin lakirani nokat, itd. Manipulisanjem predmetima, bebe takođe podstiču sopstvenu motivaciju za istraživanje. Ako im se dopada zvuk zvečke, ponavljaće ovu radnju sve vreme. Naravno, predmeti koje dajemo bebi na istraživanje treba da budu čisti i bezbedni.

Kognitivni razvoj na uzrastu od 6 do 8 meseci

Od 6. meseca života, bebe počinju da razlikuju poznate od nepoznatih stvari. U nepoznatoj prostoriji, okreću glave u svim pravcima da bi prostoriju što više istražile. I dalje uživaju u igri sa poznatim predmetima, ali takođe imaju više pažnje i pokazuju više radoznalosti za nove, nepoznate predmete. Zbog toga su pokazivanje mnogo različitih objekata i otkrivanje novih, različitih sredina najbolji načini da se unapredi kognitivni razvoj beba na ovom uzrastu.

Bebe ne počinju da prave razliku samo između poznatih i nepoznatih predmeta i prostora. Bebe počinju da prave razliku i između poznatih i nepoznatih lica. Ako beba pokazuje sreću što vidi baku i deku koje nije videla nekoliko dana ili pokazuje zbunjenost, radoznalost ili možda strah od neke nepoznate osobe, onda je beba zaista počela da razlikuje poznate od nepoznatih osoba. Bebina sreća prema baki i dedi ili nekim drugim osobama, ne samo da pokazuje da ih je beba zapamtila, već i da se vezala za njih. Ovo je veoma važno za socijalizaciju bebe. Sada, beba počinje da širi afektivnu vezanost i prema drugim ljudima, a ne samo roditeljima.

Pošto većina beba počinje da puzi u ovom uzrastu, sada one mogu više da istražuju i da se intenzivnije igraju. Pre svega, odrasli treba da obezbede bezbedan prostor za bebu. Zatim, treba da podstiču bebu da otkriva okolinu ukazujući, učestvujući u aktivnostima bebe, itd.

Kognitivni razvoj beba na uzrastu od 8 do 12 meseci

Na uzrastu od 8 meseci, kada je fina motorika beba dostigla određeni nivo razvoja, one počinju da istražuju predmete kombinovanjem različitih radnji. Te radnje su: pritiskanje, kotrljanje, puzanje, bacanje, udaranje po površini… Sve one su veoma značajne za kognitivni razvoj beba.

Mnogi roditelji ne dozvoljavaju bebama da bacaju predmete jer to smatraju nepristojnim ponašanjem. Naravno, ne treba dozvoliti bebama da bacaju staklene ili druge predmete koji mogu da nanesu štetu. No, na ovom uzrastu, bacanje predmeta je veoma značajno za kognitivni razvoj beba i zato je poželjno da im se to dopusti, s tim da im se daju bezbedni predmeti. Na taj način, bebe stiču uvid u posledice određene radnje i razvijaju shvatanje dubine i visine. Takođe, na taj naćin bebe počinju da prave razliku između objekata. Na primer, beba tako može da nauči da zvečka treba da se trese, da lopta odskakuje kada se baca, itd. Dakle, ne sprečavajte svoju decu da bacaju predmete! Naprotiv, ohrabrite ih u takvoj akciji! Naravno, osim bacanja, pokažite i bebi pravi način korišćenja određenog predmeta.

Inače, ovaj period znači veliku promenu u umovima beba. Na to utiču dva razloga.

Prvi razlog

Bebe počinju da shvataju da predmeti postoje čak i kada potpuno izađu iz vidnog polja. Možete proveriti da li je dete steklo predstavu o postojanju predmeta igrajući se skrivanjem. Pokažite bebi neki predmet, a zatim taj predmet sakrijte iza leđa ili ispod jastuka. Na vama je da budete kreativni i izaberete mesto. Važno je da na početku samo delimično sakrijete predmet kako bi ga beba lako pronašla. Kasnije, možete potpuno sakriti predmet, ali tako da beba vidi gde ste ga sakrili. Ako vaša beba pronađe predmet, onda ona ima koncept postojanja objekta iako se objekat ne nalazi u bebinom vidnom polju.

Drugi razlog

Od 11. meseca života, bebe počinju da otkrivaju jednostavne odnose između sredstava i ciljeva. U stvari, one počinju da shvataju da mogu dobiti nešto što žele određenim akcijama ili drugim predmetima. Na primer, ako na ćebe stavite loptu koju beba želi, a zatim to ćebe stavite na krevet tako da beba ne može da dohvati loptu, ona će povući kraj ćebeta da uzme loptu. Ovo je znak da je dete počelo da shvata odnos između sredstva i cilja. Mnogi dečiji psiholozi, poput čuvenog Pijažea, smatraju ove radnje kao početak ispoljavanja prave inteligencije.

Tabela kognitivnog razvoja kod beba
Sposobnost mišljenja
Beba…
… pokazuje interesovanje za dešavanja u sredini.
… počinje da traži delimično sakriven predmet.
… istražuje objekte stavljajući ih u usta, pipajući ih i bacajući ih.
… pokušava da ponovi akcije koje joj pružaju zadovoljstvo.
… počinje da razlikuje predmete kroz manipulaciju sa njima.
… počinje da istražuje objekte kombinovanjem različitih akcija.
… počinje da shvata da objekti postoje i kada se ne nalaze u njenom vidnom polju.
Pamćenje
Beba …
… prepoznaje različite nadražaje iz sredine.
… počinje da pravi razliku između poznatih i nepoznatih objekata.
… prepoznaje poznate osobe čak i ako ih nije videla nekoliko dana.
… reaguje na promenu u sledu aktivnosti u toku dana.
Pažnja
Beba ….
…. usmerava pažnju na neke objekte i ljude iz svoje sredine.
… obraća pažnju na sitne detalje.
… postaje sposobna da održi pažnju na nešto čak 1 minut.
Znanje i razumevanje
Beba …
… pravi razliku između objekata i ljudi.
… prepoznaje ljude koji provode vreme sa njom.
… može da odredi odakle dolazi zvuk.
… posmatra promene u objektima, slikama, zvucima.
… očekuje da se objekti ili osobe pojave na određenom mestu.

Za kraj…

Bebe možda izgledaju pasivno, ali su zapravo veoma aktivne u učenju o svetu. Njihova prirodna radoznalost navodi ih da istražuju okolinu i ljude. Međutim, ako roditelji ne podstiču svoju bebu da uči, njena prirodna radoznalost biće potisnuta. Dakle, odrasli treba da poznaju načine za podsticanje kognitivnog razvoj beba. Oni bi, u bebinim očima, trebalo da učine svet zanimljivim mestom za otkrivanje.

Samo ako bebe imaju podršku svojih najbližih, biće im bezbedno i prijatno da otkrivaju svet razvijajući svoje kognitivne sposobnosti!!!

print

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

four × two =