Home > Predškolarci > Zadaci i cilj vaspitanja

Zadaci i cilj vaspitanja

cilj vaspitanja

Vaspitanje je skup planskih uticaja usmerenih na formiranje ličnosti i njeno pripremanje za učešće u proizvodnom, društvenom i kulturnom životu .

Cilj vaspitanja

Cilj vaspitanja je svestrano razvijena ličnost.

Kod vaspitanja dece ranog uzrasta potrebno je da, u skladu sa pedagoškim i psihološkim principima i opštim ciljevima vaspitanja u našem društvu, obezbedimo uslove za normalan fizički, intelektualni, socijalni, emocionalni i moralni razvoj i uspešno dalje vaspitanje i obrazovanje.

Kada određujemo cilj vaspitanja dece ranog uzrasta polazi se:

 • od karakteristika uzrasta,
 • specifičnosti vaspitnih postupaka
 • postavljenih standarda

Cilj vaspitanja dece ranog uzrasta podrazumeva stvaranje povoljne vaspitne sredine:

 • u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu,
 • koja će ga polako, uz odgovarajuće vaspitne postupke, upućivati u saznavanje i otkrivanje sebe i svoje okoline,
 • ali i koju će dete moći da menja shodno svojim mogućnostima.

Ovo znači da povoljna vaspitna sredina podrazumeva:

 1. pre svega, pozitivnu socijalnu sredinu koja «provocira» socijalno – emocionalni razvoj deteta i
 2. oplemenjenu fizičku sredinu (dovoljno svetlosti, normalna temperatura i vlažnost, smirene boje, prostorija u kojoj su igračke usklađene sa uzrastom i karakteristikama dece,…)

Zadaci vaspitanja

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom ranog uzrasta je da se:
• podstiče i oplemenjuje spontani razvoj deteta u odnosu na okolinu,
• prihvate spontani izrazi u ponašanju malog deteta i
• poštuje njegova individualna osobenost u otkrivanju i menjanju sveta oko sebe.

Posebni zadaci su:

 • zadaci fizičko – senzornog razvoja
 • zadaci emocionalno-socijalnog razvoja i
 • zadaci saznajnog razvoja

Zadaci fizičko-senzornog razvoja su:

 • jačanje fizičkog zdravlja dece kao osnova pravilnog razvoja svih organa;
 • podsticanje razvoja pokreta, ovladavanje motorikom kao bitnim uslovom za razvoj deteta
 • podsticanje celovitog senzornog i perceptivnog razvoja
 • razvijanje navika

U zadatke mocionalno-socijalnog razvoja spadaju:

 • pružanje pomoći u sticanju unutrašnje i spoljašnje samostalnosti
 • pružanje pomoći u razvijanju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti
 • pomaganje detetu u usvajanju osnovnih normi ponašanja (dobro……. loše)
 • očuvanje spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa sredinom
 • negovanje otvorenosti deteta za doživljavanje
 • formiranje zadovoljnog i radosnog deteta

Zadaci saznajnog razvoja podrazumevaju:

 • podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje
 • podržavanje prirodne mogućnosti deteta da se uživljava u predmete i pojave (negovati osetljivost za utiske kao motive za postavljanje pitanja)
 • podsticanje rešavanja problema senzo-motorne inteligencije
 • podržavanje naizgled neosmišljenje govorne komunikacije deteta
 • podsticanje i bogaćenje dečijeg govora kao sredstva za komunikaciju i sticanje saznanja
 • stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih saznajnih pojmova kroz praktične aktivnosti

Sistem sadržaja, metoda i sredstava mora biti u funkciji navedenih ciljeva i zadataka kao garancija uspešnog vaspitnog rada.

Literatura:

print

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

10 + one =