Home > Bebe > Vaspitanje i nega dece 3 i 4

Vaspitanje i nega dece 3 i 4

Vaspitanje i nega dece 3

Kada sam počela da predajem u jednoj medicinskoj školi predmet Vaspitanje i nega dece, pronašla sam se u velikom izazovu jer zvanični udžbenik za navedeni predmet ne postoji. Prema tome, bila sam primorana da, prema predviđenim nastavnim temama, sama sastavim skriptu za učenike.

Najpre, tražila sam pomoć od nekadašnjih kolega, odnosno koleginica, ali niko od njih nije želeo da podeli njihovu skriptu sa mnom, na moje neprijatno iznenađenje, čak ni da mi svoju skriptu proda. Donekle, razumem taj njihov egoizam, jer verovatno su i oni uložili dosta napora i vremena da je sami sastave, ali ipak ne bih da budem kao oni. Naprotiv, ovim putem, želim da pomognem svim onim profesorima koji se budu našli u sličnoj situaciji u kojoj sam bila ja ali, pre svega, želim da pružim učenicima – budućim vaspitačima, stručan, a besplatan materijal za učenje. Isitina je, možda moje skripte Vaspitanje i nega dece 3 i Vaspitanje i nega dece 4 nisu baš odličnog kvaliteta, ali sigurna sam da će ipak nekome biti od koristi.

Sa lekcijama iz predmeta Vaspitanje i nega dece za treći i četvrti razred srednjih medicinskih škola možete se upoznati na ovom sajtu bez ikakvih novčanih ulaganja. Pored lekcija, na sajtu možete pronaći i zanimljive kvizove, osmišljene prema gradivu navedenog predmeta, koji vam mogu biti od velike pomoći prilikom učenja, tj. procenjivanja sopstvenog znanja.

Vaspitanje i nega dece 3

Skripta Vaspitanje i nega dece 3 sadrži sledeće teme i podteme:

CILjEVI I OPŠTA NAČELA VASPITANjA I NEGE DECE RANOG UZRASTA

USTANOVE ZA PRIMARNU I POSTPRIMARNU ZAŠTITU DECE

ORGANIZACIJA VREMENA – RASPORED ŽIVOTA DECE RANOG UZRASTA

NEGA I VASPITANjE DECE

 • Zadaci sestre – vaspitača na održavanju lične higijene (kupanje, umivanje, pranje kose, zapiranje, nega čula podsecanje noktiju, nega temenjače, nega sluzokože).
 • Zadaci sestre – vaspitača na sprovođenju ishrane i vitaminske profilakse u kolektivnom boravku.
 • Dnevne potrebe deteta za osnovnim hranljivim materijama.
 • Jelovnik deteta po uzrastima.
 • Zadaci sestre – vaspitača u pripremi deteta za obedovanje.
 • Zadaci medicinske sestre – vaspitača na organizovanju i sprovođenju sna i odmora kod dece.

VASPITNI POSTUPCI U TOKU NEGE

 • Komunikacija između sestre – vaspitača i deteta u toku postupka nege
 • Komunikacija kao dvosmerni proces
 • Učenje govora u toku komunikacije sa detetom
 • Sticanje novih oblika ponašanja u toku nege pomoću potkrepljivača asocijativnim učenjem, učenjem putem oponašanja i učenjem po modelu. Postupci sestre-vaspitača kao potkrepljivača, kao modela ponašanja.
 • Senzorne i perceptivne aktivnosti u toku nege: skretanje pažnje na perceptivna svojstva predmeta (toplo-hladno, čvrsto-meko, slatko-slano i sl.) fokusiranje doživljaja tih svojstava i pratećih osećanja (prijatno-neprijatno) i imenovanje nekih od tih svojstava i doživljaja zavisno od uzrasta dece.

PRILAGOĐAVANjE DECE NA ŽIVOT U KOLEKTIVU

 • Adaptacija (pojam).
 • Reakcija dece na odvajanje od porodice, na stranu sredinu i strane osobe.
 • Faktori koji utiču na adaptaciju.
 • Tipovi adaptacije (laka, srednje teška i teška adaptacija).
 • Znaci prilagođenog ponašanja (interesovanje za sredinu, interesovanje za odraslog, dobar apetit, dubok san, dobro raspoloženje i dr.).
 • Znaci neprilagođeno ponašanje (poremećaj sna, apetita, nervozno ponašanje, uplašenost i dr.).
 • Priprema deteta za polazak u jasle (individualni kontakt).
 • Readaptacija (kada se javlja i kako je ublažiti).

SARADNjA PORODICE I PREDŠKOLSKE USTANOVE

 • Vidovi saradnje porodice i predškolske ustanove (informativni; edukativni i neposredno uključivanje u vaspitni proces).
 • Principi saradnje vaspitača sa roditeljima (princip poštovanja ličnosti roditelja, princip korišćenja iskustva roditelja, princip efikasnog korišćenja vremena, princip korisnosti, princip taktičnosti)
 • Metode zdravstveno-vaspitnog rada sa porodicom – uloga vaspitača kao zdravstvenog radnika.
 • Tipovi roditelja

ORGANIZACIJA PROSTORA

 • Opšti zahtevi za izgradnju objekta. Higijensko-tehnički zahtevi.
 • Raspored prostorija u ustanovi za dnevni boravak dece (dečja soba, terasa, prostor za prijem dece, garderobni deo, prostorija za pripremanje hrane, prostor za izolaciju, sanitarne prostorije i dr.).
 • Opremljenost prostora.
 • Igrovni materijal – zadaci sestre na pripremanju, razvrstavanju i korišćenju igrovnog materijala prema uzrastu.

Vaspitanje i nega dece 4

Skripta Vaspitanje i nega dece 4 sadrži sledeće:

PLANIRANjE I EVIDENCIJA NEGE I VASPITNOG RADA SA DECOM RANOG UZRASTA

 • Polazne osnove za planiranje nege i vaspitnog rada.
 • Plan nege vaspitnog rada, mesečni plan i dnevna realizacija.
 • Planiranje saradnje sa porodicom.
 • Planiranje saradnje sa društvenom sredinom.
 • Značaj zdravstvene i pedagoške dokumentacije.

ORGANIZACIJA I RASPORED ŽIVOTA DECE

 • Organizacija i raspored života dece na uzrastu do 8 meseci
 • Organizacija i raspored života dece na uzrastu od 8 do 18 meseci
 • Organizacija i raspored života dece na uzrastu od 18 do 24 meseca
 • Organizacija i raspored života dece na uzrastu od 24 do 36 meseci
 • Organizacija i raspored života dece u periodu adaptacije prema uzrastu (nega, obedovanje, san, vaspitna aktivnost i ritam života dece).

VASPITANjE I NEGA DECE POJEDINIH UZRASTA

OSNOVNI OBLICI I METODE VASPITANjA DECE RANOG UZRASTA

 • Uslovi za afektivne veze sa svakim detetom, individualizacija vaspitnih postupaka, sestra – vaspitač kao partner i učesnik u aktivnostima dece.
 • Pričanje deci
 • Čitanje deci
 • Organizovanje igre dece
 • Organizovanje motoričkih aktivnosti dece
 • Korišćenje muzike u vaspitanju dece
 • Zajedničke aktivnosti sestre – vaspitača i dece kao osnovni oblik vaspitanja dece ranog uzrasta

SREDSTVA ZA RAD SA DECOM PO UZRASTIMA

 • Igrovni materijal.
 • Igračke, pojam, klasifikacija.
 • Interesovanje za dečje igračke.
 • Sredstva za rad sa decom po uzrastima.
 • Zahtevi koje mora da ispunjava dečja igračka.

NAVIKE – POJAM I PODELA

 • Pojam i vrste navika
 • Značaj navika.
 • Poremećaji navika
 • Metode i oblici rada na formiranju navika
 • Uloga medicinske sestre – vaspitača u formiranju pojedinih navika kod dece prema uzrastu.

VASPITNO OBRAZOVNI RAD SA DECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU

 • Pojam i klasifikacija dece sa smetnjama u razvoju.
 • Karakteristike inkluzije u predškolskoj ustanovi.
 • Uloga medicinske sestre vaspitača u vaspitno-obrazovnom radu sa decom sa smetnjama u razvoju
 • Saradnja medicinske sestre vaspitača sa stručnim timom u predškolskoj ustanovi i sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i sa drugim roditeljima i decom.

Želite li da kupite skripte Vaspitanje i nega dece 3 i Vaspitanje i nega dece4?

Takođe, ukoliko ste u mogućnosti, a više vam odgovara učenje direktno iz skripte nego učenje putem interneta, možete i kupiti skripte. Svaka skripta košta po 600 dinara, a obe možete kupiti za 1000 dinara. Skripte dobijate u PDF formatu koje šaljemo na vaš mejl odmah nakon uplate novca. Za broj žiro računa ili bilo kakve informacije, pišite nam, a mi ćemo vam odgovoriti u što najkraćem roku.

Nadam se da naš trud da postavljamo lekcije iz predmeta Vaspitanje i nega dece 3 i 4 nije uzaludan, te da će mnogima biti od koristi. Isto tako, nadam se da će nekima biti od značaja i ova mogućnost kupovine gotovih skripti iz istog predmeta. Svakako, tu smo da vam pomognemo, a vi nas možete kontaktirati ukoliko imate neku primedbu na naše lekcije i kvizove, odnosno skripte, ili neki predlog kako da budemo još bolji. Pored toga, za bilo kakvu pomoć vezanu za vaspitanje i negu dece, možete nam se obratiti u svakom trenutku.

Imajte na umu, pored nas, niste sami!

Glavni izvori za izradu skripti

print

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

7 − five =